38. Voorzieningen

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Voorziening voor het negatief vermogen van deelnemingen

134

Overige voorzieningen

355

163

 

 

 

 

 

 

 

355

297

 

 

 

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

297

213

Dotatie

191

167

Onttrekking

–82

Vrijval

–134

Koersverschillen

1

–1

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

355

297