10. Overige activa

De overige activa zijn inclusief een vordering inzake de depositogarantieregeling voor een bedrag van EUR 8.479 (2012: EUR 9.705).