Algemene gegevens

Triodos Cultuurfonds NV (Triodos Cultuurfonds) is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal met een open-end structuur, genoteerd aan Euronext Fund Service. Triodos Cultuurfonds is een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Triodos Cultuurfonds belegt direct in culturele projecten, hoofdzakelijk in leningen aan gemeentelijke overheden en/of op basis van hypothecaire zekerheden of andere zekerheden. Directe beleggingsopbrengsten van het fonds worden na aftrek van kosten in de vorm van dividend uitgekeerd aan de aandeelhouder. Triodos Cultuurfonds is statutair gevestigd in Zeist.

Bestuur

Triodos Investment Management BV (Triodos Investment Management) is het bestuur en de beheerder van Triodos Cultuurfonds en 100% dochter van Triodos Bank NV. Triodos Investment Management beschikt over een vergunning om op te treden als beheerder van beleggingsinstellingen in de zin van artikel 2:65 Wft. De AFM is de vergunningverlenende toezichthouder en voert het gedragstoezicht uit. De Nederlandsche Bank NV (DNB) oefent het prudentiële toezicht uit. Triodos Investment Management is aangesloten bij de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS). DUFAS heeft de Code Vermogensbeheerders opgesteld waarin een aantal principes is opgenomen. De leden van DUFAS hebben afgesproken om in overeenstemming met deze principes te handelen. U vindt de Code op www.triodos.nl.

Het bestuur van Triodos Investment Management wordt gevormd door:

Marilou van Golstein Brouwers (voorzitter)
Dick van Ommeren (directeur sinds 1 februari 2016)
Laura Pool (directeur Risk & Finance)

Fondsmanager

Triodos Investment Management heeft een fondsmanager aangesteld. Eric Holterhues is sinds 2010 fondsmanager van Triodos Cultuurfonds.

Bewaarder

Met de inwerkingtreding van de AIFMD op 22 juli 2014 geldt de verplichting voor het fonds om een onafhankelijke bewaarder te hebben. BNP Paribas Securities Services S.C.A. is aangesteld als onafhankelijke bewaarder voor de Nederlandse beleggingsfondsen die Triodos Investment Management onder beheer heeft. De taak van de bewaarder is het bewaren van de activa en het houden van een zeker toezicht op het fonds. Zo houdt de bewaarder toezicht op de beleggingen; de wijze waarop zij worden verkregen en vervreemd, de boeking van het vermogen van het fonds en de kasstromen.

Raad van Commissarissen

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt:

Elco Brinkman (voorzitter)
Leonie Jesse
Marloes Krijnen
Guido van Nispen

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken