Media

Het profiel van Triodos Bank heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld in alle landen waar de bank opereert. Dit is onder meer het gevolg van toenemende media-aandacht.

De Spaanse vestiging heeft gedurende 2015 twee nieuwe commerciële kantoren in het land geopend: in Badajoz en Albacete. Bij beide gelegenheden is een persconferentie voor de lokale media georganiseerd, evenals een bijeenkomst met bestaande klanten en relaties in de regio. Ook de opening van het nieuwe Belgische kantoor in Gent mocht zich verheugen in aanzienlijke aandacht van de nationale en regionale media.

Triodos Bank gebruikt sociale media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn om nieuws te verspreiden, nieuwe medewerkers te werven en contacten te onderhouden met geïnteresseerde stakeholders. De bank nodigt regelmatig journalisten uit om innovaties en thema's te bespreken die volgens de bank van belang zijn. Dit soort contacten is belangrijk omdat het Triodos Bank de mogelijkheid biedt haar visie op een transparantere, diverse en duurzame banksector te delen.

Triodos Bank is volstrekt transparant over de impact van haar financieringen ten opzichte van de pers en de stakeholders in ruimere zin. Alle ondernemingen die de bank financiert staan op haar website.