Triodos Bank in België

In 2013 vierde Triodos Bank haar twintigjarige bestaan in België. Die verjaardag vierden we zowel intern als samen met klanten, aandeelhouders en partners, op de Triodos Dag. De gastspreker voor dat evenement was een bekende deskundige op het vlak van duurzame ontwikkeling: de econoom Tim Jackson, professor aan de University of Surrey (UK) en auteur van Prosperity Without Growth. “Het gaat om welvaart, in plaats van groei,” was zijn boodschap tijdens een debat met de directie van Triodos Bank, voor een publiek van een duizendtal deelnemers.

In 2013 werd de kaap van 100 Belgische medewerkers gerond: met 15 aanwervingen steeg het totale aantal medewerkers tot 106. De Belgische bank voerde ook een nieuwe managementstructuur in om de groei van het personeel en de toekomstige ontwikkelingen in goede banen te leiden.

Het hele jaar door liet de bank haar stem horen in het publieke debat, om zo de aandacht te vestigen op haar rol als bankier van de transitie naar een duurzame economie. We namen deel aan debatten en conferenties we organiseerden er zelf. We lanceerden de opgemerkte reclamecampagne ‘Doe grootse dingen met je geld’ en gaven onze visie op de rol van bankiers in de media.

De bank bouwde verder haar contacten uit met de ondernemers die werken aan de transitie naar een duurzame economie. Zo vervulden we volop onze rol als financier van positieve verandering, en als referentie op dat vlak. Zo organiseerde Triodos bijvoorbeeld een reeks conferenties en debatten rond sociaal ondernemerschap. Vernieuwende Belgische en buitenlandse sociale ondernemers deelden er hun visie met ondernemers en investeerders uit de social profit.

Impact

Het is in de eerste plaats als kredietverlener aan ondernemingen met een ecologische, sociale of culturele meerwaarde dat Triodos Bank bijdraagt tot een verduurzaming van onze economie. Op dat vlak was 2013 een belangrijk jaar. De totale kredietportefeuille groeide met 14,5% tot 841 miljoen euro. Ook kwam er meer variatie in de gefinancierde sectoren, zoals hernieuwbare energie, duurzaam vastgoed (zowel voor bedrijven als voor particulieren), ouderenzorg, ziekenhuizen, sociale economie of scholen.

Voor woonkredieten voor particulieren is de administratie en het productaanbod verbeterd. De nieuwe voorwaarden zijn eenvoudig, duidelijk, en voor iedereen gelijk: hoe energiezuiniger uw woning, hoe voordeliger uw krediet. Dat is onze manier om energiezuinige en duurzame bouw en renovatie te stimuleren.

Tegelijk droeg Triodos Bank actief bij tot de ontwikkeling van de sociale economie. Niet alleen door kredietverlening aan de sector, maar ook met verschillende initiatieven. Een daarvan is de financiële en menselijke steun van Triodos Fonds aan de vzw Toolbox. Die zet zich in om het bestuur van verenigingen in de sociale sector (onder meer gezondheid, jongeren en integratie) professioneler te maken.

Stevige groei

In al haar activiteiten is Triodos Bank in België verder gegroeid. De bank kon meer kredieten verlenen doordat spaarders en aandeelhouders haar meer middelen toevertrouwden. In België groeiden de spaardeposito’s in een jaar tijd met 16,4%, wat het totaal op 1,27 miljard euro bracht. Er werd 24 miljoen euro vers kapitaal opgehaald, vooral dankzij een succesvolle uitgiftecampagne voor certificaten van aandelen. In de loop van 2013 steeg het balanstotaal van de bank in België met 14,7% tot 1,44 miljard euro.

Ook de beleggingsfondsen zaten duidelijk in de lift, met een aangroei van 65,4% tot 74 miljoen euro. Net als de voorbije jaren viel Triodos Bank meermaals in de prijzen tijdens de ‘Fund Awards Belgium 2013’. Zowel de kwaliteit van het duurzame beleggingsgamma als de financiële prestaties van het Triodos Sustainable Mixed Fund (*) werden bekroond . En voor de derde opeenvolgende keer ging de ‘Prijs voor het beste duurzame beleggingsfonds’ van De Standaard en La Libre Belgique naar het Triodos Sustainable Pioneer Fund (*).

Bij Private Banking steeg het beheerde vermogen opnieuw sterk: een groei van 61% op een jaar tijd, wat het totaal van 97 miljoen euro op 156 miljoen euro bracht.

2014

In 2014 streeft de bank naar een verdere groei van haar kredietportefeuille met 15%. Voor de deposito’s beogen we een lichtere aangroei, om zo het percentage van spaargeld dat omgezet wordt in kredieten te verbeteren. Ook wil de bank haar kredietportefeuille nog meer spreiden en verder de lancering voorbereiden van een zichtrekening voor particulieren, die voorzien is voor 2015.

Olivier Marquet
Managing Director Triodos Bank België

(*) Compartimenten van Triodos Sicav I, een bevek naar Luxemburgs recht. Het prospectus, de ‘Essentiële Beleggersinformatie’, de periodieke verslagen en de tarieflijst zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener, Triodos Bank nv (Belgisch bijkantoor), of bij een distributeur.

Lees het hele artikel

 

Kerncijfers

Download XLS

Bedragen in duizenden euro's

2013

2012

*

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

 

 

 

Toevertrouwde middelen

1.274.158

1.097.423

Aantal rekeningen

60.085

54.358

 

 

 

Kredieten

832.185

720.934

Aantal

2.179

2.024

 

 

 

Balanstotaal*

1.440.200

1.244.899

 

 

 

Totaal baten

30.726

33.400

Bedrijfslasten

–18.282

–17.004

Waardeveranderingen van vorderingen

589

–2.968

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

13.033

13.428

Belastingen bedrijfsresultaat

–3.395

–3.616

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

9.638

9.812

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

106

91

 

 

 

Milieu

Bégawatts (foto)

In Béganne, nabij Vannes in Bretagne, werd het eerste participatieve burgerwindpark van Frankrijk gebouwd. Ongeveer 1.000 particulieren uit de streek investeerden mee via de projectvennootschap Bégawatts, en leverden zo een groot deel van het nodige kapitaal. Ook regionale overheden en organisaties investeerden mee. Het park bestaat uit vier windturbines met een totaal vermogen van 8,2 MW. Ze produceren voldoende groene stroom voor het jaarlijkse verbruik van ongeveer 8.000 gezinnen, wat overeenkomt met de bevolking van het kanton. Vanuit België heeft Triodos Bank mee de bouw van de windmolens gefinancierd.

www.eolien-citoyen.fr

Stebo en Ondernemersatelier (foto)

In Genk stimuleren Stebo en Ondernemersatelier duurzaam ondernemerschap. Dat principe passen ze ook toe op hun eigen kantoren. Hun nieuwe gebouw is uniek, dankzij een combinatie van verschillende duurzame technieken, zoals zonne-energie en recuperatie van bodemwarmte. Het resultaat is een ‘energie-actief’ gebouw. Dat is nog efficiënter dan een passiefgebouw en produceert meer energie dan het zelf nodig heeft. Triodos Bank is al lang een financiële partner van Stebo en heeft mee de groei van de onderneming en de bouw van het nieuwe hoofdkantoor gefinancierd.

www.stebo.be

Sociaal

Atelier de l’Avenir (foto)

In de buurt van Luik ontwikkelde l’Atelier de l’Avenir een bouwsysteem voor ‘evoluerende’ huizen. Ze bestaan uit houtskeletmodules, zijn energiezuinig, en kunnen in de loop der jaren veranderen van samenstelling. De coöperatie stelt vooral doven en slechthorenden tewerk. Triodos Bank heeft de bouw van de panelenfabriek van de onderneming gefinancierd.

www.dumonceau.be

Medisch-Pedagogisch Centrum (MPC) Sint-Franciscus (foto)

Het Medisch-Pedagogisch Centrum (MPC) Sint-Franciscus is in Vlaanderen een referentie op het vlak van zorgverlening voor mensen met een handicap. De organisatie overkoepelt verschillende residentiële of semi-residentiële zorgcentra voor verschillende doelgroepen (kinderen, adolescenten, volwassenen). Het MPC hecht er veel belang aan dat doelgroepen die minder ondersteuning nodig hebben, zo veel mogelijk in de samenleving kunnen leven. Triodos Bank heeft verschillende duurzame renovatie- en nieuwbouwprojecten van de groep gefinancierd.

www.mpc-sintfranciscus.be

Cultuur

Kunstencentrum Vooruit (foto)

Het levendige Gentse Kunstencentrum Vooruit breidde voor zijn honderdste verjaardag uit en bouwde een prachtig terras met veel groen, en daaronder een ruime fietsparking. De buurt heeft er zo een welkome, gezellige ontmoetingsplek bij. Een mooie combinatie van cultureel ondernemerschap, stadsontwikkeling en duurzaamheid, met Triodos Bank als een van de financiers.

www.vooruit.be