Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2013

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Resultaat deelnemingen na belastingen

5.077

4.832

Overig resultaat na belastingen

20.606

17.794

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

25.683

22.626