43. Overige reserves

Het verloop van de overige reserves is inclusief de inkoop van eigen certificaten. Ultimo 2013 zijn door Triodos Bank geen eigen certificaten van aandelen ingekocht (2012: nihil).

Zeist, 27 februari 2014

Raad van Commissarissen

David Carrington
Marcos Eguiguren Huerta
Mathieu van den Hoogenband
Jan Lamers
Margot Scheltema, Vice-voorzitter
Hans Voortman, Voorzitter
Carla van der Weerdt

Directie

Pierre Aeby*
Peter Blom*, Voorzitter
Jellie Banga

* Statutair directeur