16. Voorzieningen

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Onderhoud gebouwen

1.005

670

Overige voorzieningen

5

5

 

 

 

 

 

 

 

1.010

675

 

 

 

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

675

452

Dotatie

334

311

Onttrekking

–88

Vrijval

Koersverschillen

1

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

1.010

675