14. Overige schulden

Deze post bestaat uit diverse te betalen bedragen, waaronder te betalen Nederlandse en buitenlandse belastingen en sociale verzekeringspremies van EUR 9,6 miljoen (2012: EUR 7,1 miljoen).