30. Waardeveranderingen van vorderingen

Deze post omvat de lasten die samenhangen met de waardeverminderingen van kredieten en andere vorderingen. In 2013 is er sprake van een last van EUR 17,1 milljoen (2012: EUR 20,9 miljoen).