29. Afschrijving en waardeveranderingen immateriële en materiële activa

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Afschrijvingen immateriële vaste activa

2.510

3.101

Waardeveranderingen immateriële vaste activa

182

Afschrijvingen onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

3.664

3.291

Waardeveranderingen onroerende zaken in eigen gebruik

2.065

 

 

 

 

 

 

 

8.421

6.392

 

 

 

De afschrijvingen zijn verminderd met het deel dat wordt doorbelast aan gelieerde partijen.

De onroerende zaken in eigen gebruik zijn in november 2013 getaxeerd door een extern taxateur.