22. Rentelasten

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Toevertrouwde middelen

50.834

53.174

Achtergestelde schulden

302

641

Bankiers

1.522

1.355

Overige

3

48

 

 

 

 

 

 

 

52.661

55.218

 

 

 

De post achtergestelde schulden bevat geen transactieresultaat (2012: EUR 0,1 miljoen).