2. Overheidspapier

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Belgisch schatkistpapier

48.000

 

 

 

 

 

 

 

48.000

 

 

 

Het verloop van het overheidspapier is als volgt:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

15.000

Aanschaf

88.000

Aflossingen

–40.000

–15.000

Verkoop

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

48.000