Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over 2013

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Nettoresultaat

25.683

22.626

 

 

 

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en
deelneming na belastingen

170

–41

Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen

–241

–151

 

 

 

 

 

 

Totaalbedrag rechtstreeks verantwoord in het eigen vermogen

–71

–192

 

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

25.612

22.434