Resultaat

Financieel resultaat

Het resultaat van Triodos Cultuurfonds is opgebouwd uit het resultaat uit bedrijfsuitoefening en de ongerealiseerde waardeverandering van de leningenportefeuille als gevolg van de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt. Het resultaat uit bedrijfsuitoefening is opgebouwd uit rente- en andere inkomsten plus de gerealiseerde waardeverandering van de leningenportefeuille, minus de totale kosten. Over 2015 bedraagt het resultaat uit bedrijfsuitoefening EUR 2,7 miljoen (2014: EUR 2,5 miljoen).

De opbrengsten van Triodos Cultuurfonds bestaan voor een groot gedeelte uit gerealiseerde rentebaten op leningen. In 2015 bedroegen de opbrengsten EUR 3,7 miljoen (2014: EUR 2,9 miljoen). De opbrengsten waren in 2015 hoger dan in 2014. Dit komt door de eenmalige exit fee die Westerhuis Vastgoed BV heeft betaald als gevolg van de vervroegde aflossing van haar lening.

Het resultaat wordt ook bepaald door de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van de leningen. In 2015 zijn er geen gerealiseerde waardeveranderingen behaald (2014: EUR 0,5 miljoen). De ongerealiseerde waardeverandering van de beleggingsportefeuille bedroeg in 2015 EUR -2,3 miljoen (2014: EUR 1,9 miljoen).

In 2015 zijn geen voorzieningen getroffen. Het totaalresultaat van het fonds komt hiermee uit op EUR 0,4 miljoen (2014: EUR 4,4 miljoen).

Waardeontwikkeling sinds de oprichting

Waardeontwikkeling sinds de oprichting (lijndiagram)

Kosten

Triodos Cultuurfonds betaalt een beheervergoeding van 0,80% aan Triodos Investment Management. Deze beheervergoeding is de grootste kostenpost en wordt vooral gebruikt voor personele kosten, reiskosten, huisvesting en ICT-lasten. Dit zijn kosten die bij het verstrekken van nieuwe financieringen en het beheer van de bestaande financieringen gemaakt worden. Uit de beheervergoeding worden ook alle inspanningen bekostigd die samenhangen met de administratie en het voldoen aan rapportageverplichtingen. De totale kosten in 2015 bedroegen EUR 966.580 (2014: EUR 962.655).

De lopende kosten ratio geeft de verhouding aan tussen het gemiddelde fondsvermogen en de genormaliseerde kosten die het fonds maakt. In 2015 was dit percentage 1,00% (2014: 0,97%).

Rendement

Het rendement van Triodos Cultuurfonds wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het fonds, inclusief de herbelegging van het uitgekeerde dividend. De intrinsieke waarde van het aandeel Triodos Cultuurfonds per 31 december 2015 is EUR 27,63. Dit is een daling van 2,2% ten opzichte van 31 december 2014 (EUR 28,25).

Het rendement voor beleggers in Triodos Cultuurfonds bedraagt 0,4% over 2015 (2014: 4,4%). Dit is inclusief het in 2015 uitgekeerde dividend van EUR 0,72 per aandeel.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken