Marktontwikkelingen

De ontwikkeling van de rente

De ontwikkeling van de rente op de Nederlandse kapitaalmarkt is een macro-economische ontwikkeling die van invloed is op Triodos Cultuurfonds. De kapitaalmarktrente in Nederland bleef in 2015 historisch laag. De opbrengst uit nieuwe leningen waarin Triodos Cultuurfonds belegt, bestaat uit de kapitaalmarktrente voor de rentevastperiode en een opslag voor het debiteurenrisico. Deze opbrengst is door de lage rentestand relatief laag in vergelijking met voorgaande jaren.

Ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt

Ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt (lijndiagram)

Het eerste kwartaal van 2015 kende een daling van de rente, het tweede kwartaal een sterke stijging. De tweede helft van het jaar kende per saldo een lichte daling van de rente. Het jaar 2015 kenmerkte zich per saldo door een gemiddelde lichte stijging van de rente op de kapitaalmarkt, met name de langer lopende IRS (vanaf 6-jaars IRS).

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken