Winst- en verliesrekening

Download XLS

(in duizenden euro’s)

Noot*

2015

2014

*

Zie de (PDF:) toelichting op de balans en winst- en verliesrekening.

 

 

 

 

Direct resultaat uit beleggingen

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten uit beleggingen

10

3.648

2.843

 

 

 

 

Indirect resultaat uit beleggingen

 

 

 

 

 

 

 

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in leningen

10

542

Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in leningen

10

-2.338

1.899

 

 

 

 

Overige resultaten

 

 

 

 

 

 

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

 

 

Interest liquide middelen

 

27

55

 

 

 

 

 

 

 

 

Som der bedrijfsopbrengsten

 

1.337

5.339

 

 

 

 

Bedrijfslasten

 

 

 

Beheerkosten

11

-896

-884

Overige kosten

12

-70

-79

 

 

 

 

 

 

 

 

Som der bedrijfslasten

 

-966

-963

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

 

371

4.376

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken