Kasstroomoverzicht

Download XLS

(in duizenden euro’s)

2015

2014

 

 

 

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

 

 

Ontvangen opbrengsten uit leningen u/g

3.744

3.429

Beleggingen in leningen u/g

5.801

8.270

Beheerkosten en overige kosten

-1.040

-1.201

Overige betalingen en ontvangsten

24

126

 

 

 

 

 

 

 

8.529

10.624

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 

Uitgifte van aandelen

12.469

9.355

Terugkoop van aandelen

-9.979

-16.305

Betaald dividend

-2.470

-2.164

 

 

 

 

 

 

 

20

-9.114

 

 

 

 

 

 

Mutatie geldmiddelen

8.549

1.510

 

 

 

Liquide middelen begin verslagperiode

15.648

14.138

Mutatie geldmiddelen

8.549

1.510

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen eind verslagperiode

24.197

15.648

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken