Balans

Download XLS

Voor winstverdeling (in duizenden euro’s)

Noot*

31.12.2015

31.12.2014

*

Zie de (PDF:) toelichting op de balans en winst- en verliesrekening.

 

 

 

 

Beleggingen

 

 

 

Leningen

1

73.110

81.268

 

 

 

 

Vorderingen

 

 

 

Overige vorderingen en overlopende activa

2

383

484

 

 

 

 

Overige activa

 

 

 

Liquide middelen

3

24.197

15.648

 

 

 

 

Kortlopende schulden

4

-192

-270

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomst van vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden

 

24.388

15.862

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomst van activa minus schulden

 

97.498

97.130

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

Geplaatst kapitaal

5

1.694

1.651

Agio

6

87.840

85.416

Herwaarderingsreserve

7

5.242

7.580

Overige reserve

8

2.351

-1.893

Onverdeeld resultaat

9

371

4.376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.498

97.130

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken