Fondsontwikkelingen

4,4%

rendement
Triodos Cultuurfonds
over 2014

Het volume van het fonds is per ultimo 2014 EUR 97,1 miljoen (2013: EUR 101,8 miljoen), wat een daling van 4,6% betekent. Deze daling is fors minder dan in 2012 en 2013 toen het fondsvolume met respectievelijk 26,7% (EUR 44 miljoen) en 15,8% daalde (EUR 19,1 miljoen). Het resultaat van het fonds bedraagt EUR 4,4 miljoen (2013: EUR 1,1 miljoen). Triodos Cultuurfonds heeft over 2014 een rendement van 4,4% behaald (2013: 1,0%).

Europese regelgeving

Voor Triodos Investment Management, beheerder van Triodos Cultuurfonds, stond 2014 in het teken van het voldoen aan de eisen die nieuwe Europese regelgeving, gevat in de AIFM-richtlijn (AIFMD) aan haar stelt. Zo zijn de statuten en het prospectus aangepast en is er een bewaarder voor het fonds aangesteld. Deze bewaarder, BNP Paribas Securities Services S.C.A., houdt onder andere toezicht op de beleggingen en de cashflows van het fonds. Ook zijn verscheidene vormen van intern beleid zoals risicobeheersing, waarderingsbeleid en liquiditeitenbeheer afgestemd op de vereisten van de AIFMD. Hierdoor opereert Triodos Cultuurfonds in lijn met deze nieuwe regels.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken